O nás

Sme skupina nadšencov histórie, ktorí sa snažia rekonštruovať obdobie raného stredoveku. Donedávna sme sa snažili priblížiť ľuďom obdobie konca 12. a primárne 13. storočia, teda časy, kedy v Uhorsku vládli poslední králi z rodu Arpádovcov a kresťanský svet žil krížovými výpravami do Svätej zeme. Postupom času sme si však uvedomili, že napriek atraktívnosti tohto obdobia, to nie je presne to, čomu by sme sa chceli venovať v prvom rade. V súčasnosti sme preto posunuli hranice nášho záujmu do ešte staršieho obdobia, konkrétne do prelomu 8. a 9. storočia nášho letopočtu. Na našom území sa v tom čase rozprestierali menšie či väčšie slovanské kniežatstvá, ktoré susedili s mocným hráčom na politickej šachovnici strednej a juhovýchodnej Európy, Avarským kaganátom. Doba, v ktorej spolunažívali dva odlišné etniká, doba ich pokresťančovania a začleňovania do európskej kultúry, symbolizovanej predovšetkým Rímskou (Nemeckou i Byzantskou) ríšou. Jednou z hlavných náplní našich členov je rekonštrukcia slovanských bojovníkov. Radoví bojovníci tvorili základ vojska. Ich výzbroj bola pomerne jednoduchá. Podľa dochovaných správ vieme, že boli vyzbrojení najmä štítmi a sekerami či bojovými nožmi. Naproti tomu vyššie postavení kniežací družiníci si mohli dovoliť oveľa honosnejšiu výzbroj, častokrát sa objavovali už meče, zdobené či nezdobené, kovové zbroje a prilby. Rozdiel bol taktiež v odevoch a osobnej výbave prostých ľudí a príslušníkov kniežacej družiny. Či už to boli drahšie látky, väčšia ozdobnosť, či drahé kovy a kamene, ale aj sklenené korálky alebo dokonca sklenené poháre. Samozrejme, nie menej dôležitou úlohou je aj stvárňovanie remeselníkov. Preto sa niektorí členovia venujú napríklad výrobe zbrojí, štítov, lukov, produktov z kože či tkaniu, alebo šitiu.

Snažíme sa, aby náš prístup ku rekonštruovaniu histórie bol naozaj poctivý. Kvôli tomu sa snažíme naštudovať si čo najviac k dobe, ktorú sa pokúšame stvárňovať, aby sme Vám, našim priaznivcom, mohli aspoň zhruba ukázať, aký život mohli viesť naši predkovia.

nábor 2015 svarog